Ansatte

Forstander, Peter Koldby Juhl

Email : pkj@sundeved-efterskole.dk

Viceforstander, Pia Poulsen

Email : pip@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Amalie Schultz Damkjær

Huslærer i Miklagård, pigegymnastik, geografi, biologi, rytmisk gymnastik

Email : asd@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Bjørk Tønder Gotthardsen

Huslærer i Bifrost, drengegymnastik, spring, FUT

Email : bgo@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Carsten Damsgaard

Dansk, kulturfag, outdoor og vejleder

Email : cda@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Carsten Damgaard Norup

Huslærer i Asgård, fodbold, dansk, engelsk, medborgerskab

Email : cdn@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Cecilie Juulgaard Larsen

Huslærer i Breidablik, pigegymnastik, dansk, kulturfag

Email : cju@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Helle Bjørn Johansen

Outdoor, tysk, matematik, medborgerskab og kulturfag

Email : hbj@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Karen Hanne Munk

Huslærer i Udgård, dansk, fællessang, musik og vejleder

Email : khm@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Karin Møller Hansen

Huslærer i Alfheim, dansk, tysk og vejledning

Email : kah@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Klaus Deutschbein

Huslærer i Midgård, matematik, fysik og Aktiv 10.

Email : kde@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Kristian Franker Holm

Drengegymnastik, spring og pedelmedhjælper

Email : kfh@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Louise Cathrine Seiding

Huslærer i Niflheim, dansk, engelsk og kunst & design

Email : lcs@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Marianne Palmelund Lindemann

Huslærer i Muspelheim, fysik/kemi, engelsk, tysk, biologi og geografi

Email : mpl@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Nicolaj Ploug Asmussen

Huslærer i Valhalla, fodbold, engelsk, matematik

Email : nas@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Pernille Paulsen Lausten

Badminton, matematik, geografi

Email : pla@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Rasmus Sort Knudsen

Engelsk, kulturfag, guitar, sammenspil, musik og fællessang

Email : rsk@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Signe Clausen

Huslærer i Miklagård, pigegymnastik og rytmisk gymnastik.

Email : sic@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Steffan Backmann

Huslærer i Vanaheim, spring, drengegymnastik, Aktiv 10., støttelærer i matematik og håndbold

Email : sba@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Søren Carstensen

Huslærer i Bifrost, drengegymnastik, spring, Aktiv 10., FUT, hjælpelærer i engelsk

Email : sca@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Torben Baumgartner

Huslærer i Jotunheim, outdoor, volleyball, matematik og tysk

Email : tlb@sundeved-efterskole.dk

Sekretær, Jette Kirkegaard

Email : kontor@sundeved-efterskole.dk

Sekretær, Pernille Paulsen Lausten

Email : pla@sundeved-efterskole.dk

IT-ansvarlig, Marco Olesen

Email : mwo@sundeved-efterskole.dk

Køkkenleder, Doris Hansen

Email : koekken@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Charlotte Greve Madsen

Kok

Email : cgm@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Mette Manø

Køkkenassistent

Email : mem@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Kitija Hansen

Køkken og rengøring

Email : kih@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Betina Greve

Køkken og rengøring

Email : bbg@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Henriette Boe

Køkken

Email : hbo@sundeved-efterskole.dk

Køkken og gartner, Edith Kruse

Pedel, Kim Schack

Email : pedel@sundeved-efterskole.dk

Pedel, Kim Hamann

Pedelmedhjælper, Erik Degn

Timelærer, Anni Koldby Juhl

Fysioterapeut, minisportsmassør

Email : akj@sundeved-efterskole.dk

Timelærer, Jonathan Skrydstrup Knudsen

Volleyball og træklatring

Timelærer, René Bothmann

Timelærer, Mathias Lorenzen

Timelærer i badminton

Timelærer, Jonas Hansen

Fodbold

Timelærer, Kim Hamann

Fodbold og håndbold

Email : kha@sundeved-efterskole.dk

LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere