Ansatte

Forstander, Peter Koldby Juhl

Email : pkj@sundeved-efterskole.dk

Viceforstander, Pia Poulsen

Email : pip@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Anni Koldby Juhl

Fysioterapeut, minisportsmassør, FUT

Email : akj@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Bjørk Tønder Gotthardsen

Fællesgymnastik, drengegymnastik, spring og FUT

Email : bgo@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Carsten Damgaard Norup

Huslærer i Asgård, fodbold, dansk, engelsk, medborgerskab

Email : cdn@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Cecilie Juulgaard Larsen

Huslærer i Breidablik, pigegymnastik, dansk, kulturfag

Email : cju@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Helle Bjørn Johansen

Huslærer Miklagård, outdoor, tysk, matematik, medborgerskab og kulturfag

Email : hbj@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Karen Hanne Munk

Huslærer i Udgård, dansk, fællessang, musik og vejleder

Email : khm@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Karin Møller Hansen

Huslærer i Alfheim, dansk, tysk og vejledning

Email : kah@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Klaus Deutschbein

Huslærer i Midgård, matematik, fysik og Aktiv 10.

Email : kde@sundeved-efterskole.dk

Lærer & pedel, Kristian Franker Holm

Drengegymnastik, spring og pedelmedhjælper

Email : kfh@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Louise Cathrine Seiding

Huslærer i Niflheim, dansk, engelsk og kunst & design

Email : lcs@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Marianne Palmelund Lindemann

Fysik/kemi, engelsk, tysk, biologi og geografi

Email : mpl@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Nicolaj Ploug Asmussen

Huslærer i Valhalla, fodbold, engelsk, matematik

Email : nas@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Pernille Paulsen Lausten

Badminton, matematik, geografi

Email : pla@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Rasmus Sort Knudsen

Huslærer Muspelheim, engelsk, kulturfag, guitar, sammenspil, musik og fællessang

Email : rsk@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Rikke Jæger Andersen

Huslærer i Miklagård, pigegymnastik, rytmisk gymnastik og dans.

Email : rja@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Steffan Backmann

Huslærer i Vanaheim, spring, drengegymnastik, teamgym, Aktiv 10., støttelærer i matematik og håndbold

Email : sba@sundeved-efterskole.dk

Lærer, Torben Baumgartner

Huslærer i Jotunheim, outdoor, volleyball, matematik og tysk

Email : tlb@sundeved-efterskole.dk

Sekretær, Jette Kirkegaard

Email : kontor@sundeved-efterskole.dk

Sekretær, Pernille Paulsen Lausten

Email : pla@sundeved-efterskole.dk

Køkkenleder, Elin Moldt

Ernæringsassistent

Køkken, Betina Greve

Køkken og rengøring

Email : bbg@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Charlotte Greve Madsen

Kok

Email : cgm@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Henriette Boe

Køkken

Email : hbo@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Kitija Hansen

Køkken og rengøring

Email : kih@sundeved-efterskole.dk

Køkken, Mette Manø

Køkkenassistent (på barsel)

Email : mem@sundeved-efterskole.dk

Køkken og gartner, Edith Kruse

Pedel, Kim Schack

Email : pedel@sundeved-efterskole.dk

Pedel & lærer, Kim Hamann

Pedelmedhjælper og håndbold

Email : kha@sundeved-efterskole.dk

Pedelmedhjælper, Erik Degn

image

Timelærer, Casper Fog Nissen

Volleyball

Timelærer, Jonas Deutschbein

Fodbold og fitness

Timelærer, Mathias Lorenzen

Timelærer i badminton

Timelærer, Michael Bonde

Spring

image

Timelærer, Nikolaj Rasmussen

Badminton

Timelærer, Peter Lauritsen

Badminton

Timelærer, Rasmus Saul

Fodbold og fitness

Timelærer, René Bothmann

Spring

Timelærer, Steffen Spanger

Spring

Timelærer, Søren Carstensen

Spring

Email : sca@sundeved-efterskole.dk

LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere