Bestyrelse og skolekreds

Skolekredsen er skolens formelle bagland og vælger bestyrelse samt formand for skolen. Som forældre er I også velkomne til at blive medlem af skolekredsen og støtte op om Sundeved Efterskole. Tilmelding via kontoret.

Formand, Kathrine Svane Christiansen

Næstformand, Claus Aagaard Holm

Bestyrelsesmedlem, Mikael Warnke

Bestyrelsesmedlem, Esben Morthorst

Bestyrelsesmedlem, Inge Marie Callesen

Bestyrelsesmedlem, Marianne Bunde

Bestyrelsesmedlem, Torben Schrøder-Jørgensen

Medarbejderrepræsentant, Klaus Deutschbein

LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere