Elev på Sundeved Efterskole

Det at tage på efterskole handler om mange ting, men mest af alt handler det om at skulle være sammen med andre elever og de ansatte. Det kan være en stor berigelse og en god udfordring, hvor du får venner for livet. Fællesskabet er vigtigt på Sundeved Efterskole. Du indgår i mange fællesskaber, med dine værelseskammerater, til morgensamling, til middag, til gymnastiktræningen – det bliver dit andet hjem. Et hjem som vi er sikre på at du kommer til at elske. Respekten for andre i ord og handling – er også en del af fællesskabet – og den fælles del af vores hverdag.

 • INTRO

  Skoledragt, spillertøj og opvisningsdragt

  Skoledragt og spillertøj ligger klar ved ankomst. Tøjet skal altid være på skolen og være rent og klar til brug. Der vil i løbet af skoleåret være mulighed for at købe tøj med Sundevedlogo på. Da dette er frivilligt, er det ikke indeholdt i skolepengene.

  Lommepenge

  Eleverne er på fuld kost på Sundeved Efterskole. Dvs. 6 måltider om dagen. Vi mener derfor, at eleverne får en sund og nærende kost tilpasset deres aktivitetsniveau, og vi prøver at hjælpe de unge mennesker til at få nogle gode kostvaner. Vi håber derfor at mængden af slik/sodavand og nudler som eleverne medbringer til skolen efter weekenden bliver holdt på et minimum, og at I som forældre tænker over, hvad lommepengene skal bruges til. Eleverne har mulighed for at benytte mobilepay hos den lokale købmand.

  Skole-hjem samarbejde

  I skoleårets løb vil I blive inviteret til en kontaktlæresamtale med elevens kontaktlærerlærer og to fagsamtaler med elevens boglige lærere. Vi håber på et loyalt samarbejde med jer forældre og regner med, at I vil kontakte skolen hvis I har spørgsmål, ris eller ros.

  Vejledning

  På Sundeved Efterskole er uddannelsesvejledning en del af efterskoleopholdet. Hver elev har individuelle samtaler med uddannelsesvejlederne. Der vil også være forskellige arrangementer og særlige uger, som kan være med til at afklare, om den enkelte elev er uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse.

 • DAGLIGDAGEN

  Undervisning

  På Sundeved Efterskole er undervisningen niveaudelt. Vi bruger elevernes tidligere karakterer, små prøver i den første uge samt elevernes egne meninger til at danne klasser, hvor eleverne bliver undervist med udgangspunkt i deres niveau. Vi kalder det basis, mellem og udvidet.
  Alle klasser går op til de samme prøver, men undervisningen i løbet af året vil være tilrettelagt efter elevernes niveau.

  Mobiltelefon

  Eleven kan benytte mobiltelefon, når han/hun har fri på eget værelse/huset – dog ikke i lektietimen (18.15 – 19.15) og heller ikke efter kl. 22.30.  Telefonen må gerne benyttes til betaling hos den lokale købmand.

  Computer og printer

  En stor del af undervisningen er baseret på brug af computer (med Office-pakken).  Online ordbøger mv. stilles gratis til rådighed for eleven under skoleopholdet.

  I lektietimen og den boglige undervisning skal computeren kun bruges til skolerelateret arbejde.

  Anden elektronik

  Små eksterne højtalere til iPads og computere kan medbringes og kan benyttes på moderat lydniveau. Microbølgeovne, toastere og lignende må ikke medbringes.

  Sygdom

  Bliver eleven syg, melder eleven sig hos vagtlæreren. Vagtlæreren vil så sammen med eleven afgøre, om eleven skal have en dag på langs i sygeværelset, til læge, hentes hjem, eller om der skal laves andre aftaler. Vi vil meget gerne, at eleverne ikke hentes hjem allerede første sygedag, hvis det bare er en smule forkølelse m.m. Vi skal nok ringe, hvis vi vurderer, at det er bedst, de kommer hjem.

  Ved akutte skader eller sygdom har vi en aftale med Falck om transport af elever til lægevagt/skadestue. Ved mindre akutte tilfælde kan vi benytte det lokale lægehus i Felsted i dagtimerne. Andre, ikke akutte, lægebesøg skal eleven selv afholde transportudgiften til.

  Bruger eleven nogen form for medicin, skal vi vide det.

  Weekender

  Weekenderne er også en vigtig del af efterskoleopholdet. Der vil være nogle weekender, hvor eleverne skal være her og andre weekender, hvor der er mulighed for at være her. Melder eleven sig til en weekend, skal det ske inden tirsdag middag. Melder man sig til en weekend, melder man sig til at være her hele weekenden.

  Vi har fredagssamling kl. 15.00, hvor vi synger sange, har beskeder m.m. Kl. 15.30 har elever, som skal hjem på weekend, fri. Efter fredagssamling er der servering i spisesalen for alle. Forældre er meget velkomne til at deltage i både samling og efterfølgende servering.

  Elever, som har været hjemme på weekend, skal være retur på skolen igen søndag aften i tidsrummet kl. 19.00 – 22.00. Skulle det ske, at eleven bliver syg eller på anden vis bliver forhindret i at møde ind rettidigt søndag aften, er det vigtigt, at forældrene ringer til vagtlæreren og giver besked. Ring på skolens hovednummer (74 68 03 11), så bliver der stillet om til vagtlæreren. Mails til kontoret bliver normalt ikke læst i weekenderne. Hvis vi ved godnat-runden søndag aften savner en elev, som vi ikke har hørt fra, vil vi ringe hjem til forældrene.

  Fritagelse

  For at eleven skal få mest muligt ud af skoleopholdet, er det nødvendigt at understrege, at eleverne kun spørges fri, når det er absolut nødvendigt. Det kan fx være runde fødselsdage i familien eller andre særlige familiebegivenheder. Vi giver normalvis fri til bøjletandlæge, men ikke til fx almindelig tandlæge, som kan planlægges i forlængede weekender.

  Al fritagelse sker gennem kontoret.

  Fødselsdage

  I forbindelse med fejring af fødselsdag er forældre/familie velkomne på skolen, hvis I laver en aftale via kontoret. Dette skal planlægges uden om lektietime og aftenundervisning. Vi giver som udgangspunkt ikke fri til elevernes fødselsdage, til fx at tage ud at spise eller lignende.

  Vasketøj

  Vi har et nemt og billigt vaskeri på skolen. Det er også en del af det, at gå på efterskole, at man selv vasker sit tøj.

  Glemt tøj

  Hver fredag til fredagssamling bliver glemt tøj fra ugens løb lagt frem. Alt glemt tøj, der ikke er blevet afhentet, sender vi til genbrug to gange om året. Det er en god ide at skrive navn i tøj og sko.

 • I ÅRETS LØB

  Kalender

  Den opdaterede kalender vil altid være at finde på skolens hjemmeside. Det er også her, du vil kunne finde en plan over forårets gymnastikopvisninger (opvisningsplanen offentliggøres i midten af februar 2024).

  Forældreweekend

  Vi afholder forældreweekend fredag den 22. september kl. 19.00 til lørdag den 23. september kl. 14.00. Her vil vi give forældrene et lille indblik i, hvad en efterskolehverdag indeholder. Det er også her, der nedsættes et udvalg af forældre, som tager sig af de elevfester, der ligger uden for skolens regi. Særskilt invitation udsendes til alle forældre en lille måned før.

  Værelsesbyt

  Ultimo januar bytter vi rundt på værelser og huse. Alle elever får et nyt værelse med nye værelseskammerater.

  Foredrag

  Et par gange i løbet af året vil I blive inviteret til foredrag på skolen som vi håber i vil deltage i.

   

 • FORMALIA

  Skolens regler

  • Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller narkotiske/euforiserende stoffer er forbudt og overtrædelse vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse.
  • Ingen ophold i hinandens gange/huse efter kl. 22.00 (onsdag dog kl. 21.30).
  • Drenge og piger må ikke ligge under samme dyne
  • Der må ikke benyttes nikotin- og tobaksholdige produkter
  • Skolen er røgfri for både elever og ansatte.
  • Mobiltelefonen skal altid blive på gangen og må ikke bruges i lektietimen og efter kl. 22.30.
  • Alle måltider er obligatoriske.

  På Sundeved Efterskole udviser vi respekt for hinanden – derfor er det bl.a. en selvfølge, at man taler pænt sammen og opfører sig ordentligt.

  Forsikring

  Vort forsikringsselskab anbefaler at eleverne har en fuldtids/-ulykkesforsikring, da mange af de aktiviteter, som er på en efterskole, er at betegne som fritidsaktiviteter i forsikringsmæssig sammenhæng. Elevernes ejendele på værelserne er normalt også dækket af familiens basisforsikring, men spørg jeres forsikringsselskab, hvis I er i tvivl. Se evt. også under sikkerhedsprocedurer på skolens hjemmeside.

  Skolens forsikring dækker ikke elevernes IT-udstyr, tab af data, tyveri eller lignende. Ligeledes påtager skolen sig ikke ansvaret for sådanne begivenheder som måtte ske under opholdet på skolen. Vi anbefaler at undersøge om du eller din husstand har en forsikring der dækker ovenstående begivenheder.

  Prøver, afgangsbeviser og udtalelser

  Eleverne i 8. klasse følger undervisningen på 9. klasses niveau, og de går op til de samme prøver. FP9-prøvebeviserne kan dog først udleveres efter prøverne i 9. klasse, så i stedet udleveres karakterudskrift.

  Eleverne i 9. klasse går alle op til folkeskolens afgangsprøve (FP9) og får beviset herfor. Eleverne i 10. klasse går alle op til folkeskolens 10. klasseprøve (Fp10) og får beviset herfor.

  Alle elever vil få standpunktskarakterer to gange i løbet af skoleåret. Ved skoleårets afslutning udleveres prøvebevis og et efterskolebevis med oversigt over alle de gennemførte fag og alle elever, som afslutter deres skolegang hos os, vil også få en personlig udtalelse.

  2. årselever

  Vi reserverer hvert år pladser til elever, som ønsker at blive 2. årselever. Beslutningen herom tages sammen; elev, forældre og skole. Den første foreløbige tilkendegivelse skal vi have inden den 24. september, og eleverne får mulighed for at tage en tilmeldingsblanket med hjem et par uger før forældreweekenden.

  Skolekredsen

  Skolekredsen er skolens formelle bagland og vælger bestyrelse samt formand for skolen. Som forældre er I også velkomne til at blive medlem af skolekredsen og støtte op om Sundeved Efterskole. Tilmelding via kontoret.

  Nuværende bestyrelse:

  Formand:
  Kathrine Svane Christiansen

  Næstformand:
  Claus Aagaard Holm


  Øvrige medlemmer:
  Mikael Warncke
  Kevin Evald
  Marianne Bunde
  Esben Morthorst
  Hanne Obling Jessen

   

BLIV ELEV PÅ SUNDEVED EFTERSKOLE