Grøn energi

På Sundeved har vi valgt at tage aktivt del i at nedbringe udledningen af CO2. Vi har valgt at skære ned i vores forbrug af fossile brændsler til fordel for biobrændsel.

I 2013 investerede vi i et solcelleanlæg, hvor vi de seneste år har erfaret, at vi sparer omkring 100.000 kr. i indkøb af strøm om året.

    

I 2014 lavede vi endnu en grøn investering. Den gamle varmeforsyning, der bestod af naturgas, blev erstattet af træpiller. Denne omlægning viste en årlig besparelse på 470.000 kr.

Den seneste grønne investering er foretaget i sommeren 2015, hvor vi installerede et solvarmeanlæg. Her viser beregninger på anlægget, at det kan producere det meste af vores varme vand i sommerhalvåret.

På affaldssiden tænker vi ligeledes grønne tanker. Alt vores organiske affald bliver frasorteret og anvendt til bioenergi. For at opnå bedst muligt effekt i produktionen af grøn energi kræves organiske affald. I vores tilfælde er der en økonomisk gevinst samtidig med vi tilgodeser miljøet.

Med disse investeringer og forbedringer håber vi, at solen fortsat vil skinne på Sundeveds grønne tiltag.

LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere