Lov om åbenhed

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne offentliggøre værdigrundlag, indholdsplan, evalueringer mm. på deres hjemmeside.

Nedenfor findes dokumentationen for Sundeved Efterskole:

Vedtægter

Vores værdigrundlag 

Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder det grundtvigske, at vi har fokus på det hele menneske og vi vægter det alment dannende højt.
Fællesskab, dannelse og ordentlighed er derfor vigtige værdier i skolens hverdag.  

Det forpligtende fællesskab:
Vi oplever, at fællesskabet trives godt, når omsorg, glæde, respekt, krav til hinanden, aktive tilvalg og tillid kendetegner hverdagen på skolen. Vi stiller forventninger til den enkeltes færden og bidrag til skolens fællesskaber.
Det er et vigtigt element i elevernes udvikling at lære, hvordan eget bidrag er med til at definere fællesskabets udvikling. 

Dannelse:
Vi vil være en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesproces. En proces som bl.a. kan føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi vægter inddragelsen af lokalsamfundet og dannelsen af årgangens elevråd som vigtige elementer i den demokratiske læring. Vi har en tro på, at elevens personlighed kan udvikles og styrkes gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse. 
Eleverne skal opleve værdien af at turde udfordre sig selv, yde sit bedste og derved opnå faglig- og socialudvikling uden. 

Ordentlighed og gensidig respekt:
Vi gør os umage med at lave efterskole. På samme måde forventer vi at eleverne gør sig umage. Vi vægter at eleverne bidrager til alle skolens gøremål og på den måde oplever, at deres og andres indsats er værdifuld. Det er essentielt at føle sig set, hørt og respekteret for den man er, og det man bidrager med. Vi forventer, at alle i sprog og adfærd behandler hinanden med ordentlighed og gensidig respekt. 

Selvevaluering

Hvert år udvælger skolens bestyrelse særlige fokusområder som skal evalueres.

Selvevaluering om vores skemastruktur.

Undervisningsmiljøevaluering

Årsplan

Karakterer

Vel vidende at karakterer kun siger meget lidt om, hvor meget eleverne får ud af undervisningen, er det gennem loven om åbenhed blevet muligt at sammenligne de enkelte skolers karaktergennemsnit for fag og klassetrin. Ved at følge dette link kan der ses en karakterfordeling og karakter gennemsnit for vores elever.

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Sundeved Efterskole

Regnskab

LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere