Lov om åbenhed

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne offentliggøre værdigrundlag, indholdsplan, evalueringer mm. på deres hjemmeside.

Nedenfor findes dokumentationen for Sundeved Efterskole:

Vedtægter

Vores værdigrundlag

Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder “det grundtvigske”, at vi har fokus på ”det hele menneske”, og at vi vægter det alment dannende højt.  Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker vi udvikles og lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der stilles krav, og at der er konsekvens i forhold hertil.

Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt – et projekt som bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi har en tro på, at elevernes personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste.

Selvevaluering

Hvert år udvælger skolens bestyrelse særlige fokusområder som skal evalueres.

Selvevaluering om vores skemastruktur.

Undervisningsmiljøevaluering

Årsplan

Karakterer

Vel vidende at karakterer kun siger meget lidt om, hvor meget eleverne får ud af undervisningen, er det gennem loven om åbenhed blevet muligt at sammenligne de enkelte skolers karaktergennemsnit for fag og klassetrin. Ved at følge dette link kan der ses en karakterfordeling og karakter gennemsnit for vores elever.

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Sundeved Efterskole

Regnskab

LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere