UNDERVISNING

På Sundeved Efterskole har vi en klar boglig profil. Vi anser den boglige undervisning for at være en vigtig del af elevernes almene dannelse. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau og arbejder bevidst og målrettet på at ruste eleverne både personligt, fagligt og socialt til deres videre færd udi uddannelsesverdenen. Vi står som minimum mål med folkeskolen, og det faglige fundament for undervisningen er de af Undervisningsministeriet formulerede Fælles Mål og slutmål for Folkeskolen.

Udgangspunkt

Vi tager i undervisningen udgangspunkt i den enkelte elevs faglige standpunkt og har stort fokus på både at udfordre den fagligt velfunderede elev, såvel som den elev der har brug for et ekstra fagligt løft. Målet er her, at den enkelte elev, uanset fagligt niveau, oplever størst mulig udvikling og læring.
Vi er kendte for at være en skole, der stiller krav til vores elever. Vi forventer, at de yder deres bedste, og vi tager det som en selvfølge, at de møder forberedte til alle timer. Tilsvarende vil eleverne møde både begejstring, empati, engagement og faglig kompetence hos underviserne. Vi prioriterer højt, at alle timer bliver afviklet, og eleverne vil derfor aldrig opleve, at undervisningen bliver aflyst.

Differentieret undervisning

For at opfylde ovenstående og kunne differentiere undervisningen bedst muligt, har vi niveaudeling i flere af de boglige fag. 8. klasses elever er inkluderet i undervisningen i 9. klasse. Her danner niveaudelingen i matematik stamklasser for undervisningen i fysik, biologi og geografi, og niveaudelingen i dansk og kulturfag (kristendomskundskab, historie og samfundsfag) følger hinanden. Eleverne er ligeledes niveaudelt i henholdsvis engelsk og tysk.
I 10. klasse danner niveaudelingen i dansk stamklasse for undervisningen i medborgerskab, og undervisningen er derudover niveaudelt i fagene fysik, matematik, tysk og engelsk. Læs mere om Aktiv 10. her.
Skoleåret afsluttes med henholdsvis Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) i 9. klasse og Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10) i 10. klasse. Decideret specialundervisning tilbydes kun i meget begrænset omfang.

8. og 9. klasse har følgende obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Kristendomskundskab
 • Historie
 • Samfundsfag

10. klasse har følgende obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Medborgerskab
 • Valgfag: tysk og fysik/kemi

Hvis man ikke vælger tysk eller fysik/kemi, skal man have ekstra dansk eller matematik.

LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere

Er Sundeved Efterskole
noget for dig?

SE MERE