Musik

I musik arbejder vi både praktisk og teoretisk med det mål, at eleverne opnår større musikalsk selvtillid og oplever glæden ved at synge og spille sammen med andre.

Eleverne gør sig erfaringer med at spille i et band, og kan komme til at opføre teater eller musical sammen med resten af skolens elever. I løbet af året optræder musikholdet ligeledes til forskellige arrangementer, der bliver afholdt på skolen: Forældredag, Efterskolernes Dag, bedsteforældredag m.m., ligesom vi deltager i workshops med andre efterskoler.

Musik kræver ikke et forhåndskendskab til noder, eller at man kan spille på et instrument. Det kræver derimod lyst og mod til at synge og spille for hinanden og andre. Man må desuden regne med at skulle bruge tid på at øve sig.

I faget indgår bl.a. spil på guitar / keyboard, trommer og musikteori. Hovedfokus i linjefaget er at spille en masse numre i forskellige stilarter.

Underviser:

Karen Hanne Munk

LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere