Værdier & skolens regler

Vores værdigrundlag 

Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder det grundtvigske, at vi har fokus på det hele menneske og vi vægter det alment dannende højt.
Fællesskab, dannelse og ordentlighed er derfor vigtige værdier i skolens hverdag.  

Det forpligtende fællesskab:
Vi oplever, at fællesskabet trives godt, når omsorg, glæde, respekt, krav til hinanden, aktive tilvalg og tillid kendetegner hverdagen på skolen. Vi stiller forventninger til den enkeltes færden og bidrag til skolens fællesskaber.
Det er et vigtigt element i elevernes udvikling at lære, hvordan eget bidrag er med til at definere fællesskabets udvikling. 

Dannelse:
Vi vil være en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesproces. En proces som bl.a. kan føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi vægter inddragelsen af lokalsamfundet og dannelsen af årgangens elevråd som vigtige elementer i den demokratiske læring. Vi har en tro på, at elevens personlighed kan udvikles og styrkes gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse. 
Eleverne skal opleve værdien af at turde udfordre sig selv, yde sit bedste og derved opnå faglig- og socialudvikling uden. 

Ordentlighed og gensidig respekt:
Vi gør os umage med at lave efterskole. På samme måde forventer vi at eleverne gør sig umage. Vi vægter at eleverne bidrager til alle skolens gøremål og på den måde oplever, at deres og andres indsats er værdifuld. Det er essentielt at føle sig set, hørt og respekteret for den man er, og det man bidrager med. Vi forventer, at alle i sprog og adfærd behandler hinanden med ordentlighed og gensidig respekt. 

Skolens regler

  • Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller narkotiske/euforiserende stoffer er forbudt og overtrædelse vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse
  • Ingen ophold i hinandens huse efter kl. 22.00 (onsdag dog kl. 21.30)
  • Drenge og piger må ikke ligge under samme dyne
  • Der må ikke benyttes nikotin- og tobaksholdige produkter
  • Skolen er røgfri for både elever og ansatte
  • Mobiltelefonen skal altid blive på gangen og må ikke bruges i lektietimen og efter kl. 22.30
  • Alle måltider er obligatoriske

Overtrædelse af skolens regler kan medføre hjemsendelse og evt. afbrydelse af samarbejdet.

På Sundeved Efterskole udviser vi respekt for hinanden – derfor er det bl.a. en selvfølge, at man taler pænt sammen og opfører sig ordentligt.

Sikkerhed

På Sundeved Efterskole vægter vi sikkerheden højt.
Se skolens sikkerhedsprocedurer her. Senest opdateret august 2016.

Vi arbejder løbende på at beskrive flere områder med hensyn til sikkerhedsbeskrivelser og procedurer.

Gavefonden

Sundeved Efterskole er blevet registreret efter Ligningslovens § 8A. Det betyder at:

  • skolen kan modtage gaver som er fradragsberettigede for giveren (gælder for beløb over 500 kr.),
  • skolen får en del af den betalte moms retur.

For løbende at opretholde denne godkendelse skal vi hvert år have mindst 101 personer som indbetaler hver mindst 200 kr.

I praksis gør vi det således, at vi som skole overfører 200 kr. til gavefonden, hver gang vi modtager et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Disse, og andre gavegivere, indberettes til Skat en gang årligt.

Midlerne i gavefonden vil løbende, efter bestyrelsens anvisninger, blive anvendt til glæde og gavn for skolens elever.

LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere