Vejledning

På Sundeved Efterskole er lærerne Rasmus Sort, Helle Bjørn Johansen og Karen Hanne Munk vejledere.

Formål

Formålet med skolevejledningen og undervisningen i job og uddannelse på Sundeved Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Undervisningen i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag for at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger.

Samtaler

Alle elever på Sundeved Efterskole modtager vejledning af en af skolens tre vejledere. Vi gennemfører årligt én til to samtaler med hver enkelt elev på alle klassetrin.

Praktik

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke praktik i almindelige skoleuger på 9. og 10. klassetrin.  Vi opfordrer eleverne til at undersøge muligheden for praktik i skolens ferier. Hvis et praktikforløb har afgørende betydning for elevens valg af ungdomsuddannelse, kan vejleder, sammen med forældre, træffe en særlig aftale.

Elever på 8. klassetrin kommer i foråret i tre dages erhvervspraktik i lokalområdet. Eleven skal i samarbejde med vejlederen finde en relevant praktikplads.

Brobygning for 10. klasse

Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning med en kommende ungdomsuddannelse for øje. Brobygningen er et forløb på en uge, der foregår i december måned.

Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse (EUD) eller til en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX, HTX). Hvis eleven ønsker et STX eller HF-forløb, skal eleven derfor også på et erhvervsrettet forløb (EUD, HHX, HTX).

Brobygningen foregår primært i Aabenraa, da skolen ligger i Aabenraa kommune.

Brobygning for 10. klasse

For at give eleverne et bredt kendskab til valg af ungdomsuddannelse deltager vi i skoleårene 2017-2018 og 2018-2019 i et projekt, der hedder ”E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse”. Konkret betyder det, at vi laver Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO), en nytænkning af den eksisterende Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl.. Med Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO) i 10.kl vil elever udvikle idéer til virksomheder og få sparring på deres idéer i forbindelse med den obligatoriske brobygning på en erhvervsuddannelse. Projektet kobler i forløbet IBO med brobygning til virksomheder og erhvervsuddannelser.

Yderligere oplysninger

www.ug.dk, undervisningsministeriets vejledningshjemmeside

www.evejledning.dk, vejledning via chat, telefon, sms og mail

Skolens vejledere kan kontaktes på vejleder@sundeved-efterskole.dk eller 7468 0311

 

LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere