Vejledning

På Sundeved Efterskole er lærerne Rasmus Sort, Helle Bjørn Johansen og Karen Hanne Munk vejledere.

Formål

Formålet med vejledningen på Sundeved Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. 

Vejledningen tager afsæt i Efterskoleforeningens vejledningssyn om integreret vejledning. Det betyder, at vi ser vejledning som meget mere end vejledningssamtaler, information og undervisning. Vejledningen er en integreret del af skolens hverdag. Den enkelte elevs huslærer og vejleder spiller en central rolle for den enkelte elev, men hele skolens personale ser vigtigheden af at tale med eleverne om livet på og efter Sundeved.  

Vejledningen sigter mod at gøre eleverne livsduelige og valgparate. Med det menes, at eleverne dels skal træffe en vigtig beslutning, der handler om valg af ungdomsuddannelse. Dels skal eleverne lære at være i en valgproces og tage stilling ud fra egne kompetencer. 

Samtaler

Alle elever på Sundeved Efterskole modtager vejledning af en af skolens tre vejledere. Vi gennemfører årligt én til to samtaler med hver enkelt elev på alle klassetrin.

Praktik

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke praktik i almindelige skoleuger på 9. og 10. klassetrin.  Vi opfordrer eleverne til at undersøge muligheden for praktik i skolens ferier. Hvis et praktikforløb har afgørende betydning for elevens valg af ungdomsuddannelse, kan vejleder, sammen med forældre, træffe en særlig aftale.

Elever på 8. klassetrin kommer i foråret i tre dages erhvervspraktik i lokalområdet. Eleven skal i samarbejde med vejlederen finde en relevant praktikplads.

Brobygning for 10. klasse

I 10. klasse laver vi IBO (Innovations-Brobygnings-Opgave), som er en nytænkning af OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og den ordinære brobygning. Eleverne arbejder i opgaven med at udvikle ideer til en virksomhed og får sparring på idéen i forbindelsen med brobygningen på en erhvervsuddannelse. 

Yderligere oplysninger

www.ug.dk, undervisningsministeriets vejledningshjemmeside

www.evejledning.dk, vejledning via chat, telefon, sms og mail

Skolens vejledere kan kontaktes på vejleder@sundeved-efterskole.dk eller 7468 0311

 

LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere