Vejledning

På Sundeved Efterskole er lærerne Karen Hanne Munk, Carsten Damsgaard og Karin Møller Hansen vejledere.

For skoleåret 2016/17 gælder følgende:

Formålet med skolevejledningen og undervisningen i Job og uddannelse på Sundeved Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Undervisningen i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag til at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger. Ud fra dette udarbejder alle elever en personlig uddannelsesplan.

Samtaler

Alle elever på Sundeved Efterskole modtager vejledning af en af skolens tre vejledere. Vi gennemfører årligt to samtaler med hver enkelt elev på alle klassetrin.

Den første samtale drejer sig mest om det at skifte skole, men for 10. klasseeleverne ligger der desuden også en afklaring af brobygningsønsker.

Praktik

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke praktik i almindelige skoleuger på 9. og 10. klassetrin.  Vi opfordrer eleverne til at undersøge muligheden for praktik i skolens ferier. Hvis et praktikforløb har afgørende betydning for elevens valg af ungdomsuddannelse, kan vejleder, sammen med forældre, træffe en særlig aftale.

Elever på 8. klassetrin kommer i foråret i tre dages erhvervspraktik i lokalområdet. Eleven skal i samarbejde med vejlederen finde en relevant praktikplads.

Brobygning for 10. klasse

Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning med en kommende ungdomsuddannelse for øje. Brobygningen er et forløb på en uge, der foregår i december måned.

Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse (EUD) eller til en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX, HTX). Hvis eleven ønsker et STX eller HF-forløb, skal eleven derfor også på et erhvervsrettet forløb (EUD, HHX, HTX).

Brobygningen foregår primært i Aabenraa, da skolen ligger i Aabenraa kommune.

OSO for 10. klasse

I 10. klasse skal man skrive en obligatorisk selvvalgt opgave, som er led i afklaringen af uddannelses- og jobvalget. Det er uddannelsesplanen, der danner udgangspunktet for opgaven, som kan handle om enten ungdomsuddannelsen eller den videregående uddannelse.

OSO-ugen er normalt placeret i december/januar efter brobygningsforløbet og inden tilmelding til ungdomsuddannelsen, så man har mulighed for yderligere afklaring inden valg af ungdomsuddannelse.

Yderligere oplysninger

www.ug.dk, undervisningsministeriets vejledningshjemmeside

www.evejledning.dk, vejledning via chat, telefon, sms og mail

Skolens vejledere kan kontaktes på vejleder@sundeved-efterskole.dk eller 7468 0311

 

LINJEFAG

Springgymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Billedkunst

Læs mere
LINJEFAG

Outdoor

Læs mere
LINJEFAG

Rytmisk gymnastik

Læs mere
LINJEFAG

Badminton

Læs mere
LINJEFAG

Volleyball

Læs mere
LINJEFAG

Musik

Læs mere
LINJEFAG

Fodbold

Læs mere